Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ model chụp ảnh - Dương Thắm

Đã tiếp cận 91 người NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

dương thắm | hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ model chụp ảnh | nhân viên | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng model | nữ | 1995 | độc thân

Đã có kinh nghiệm

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất