Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu ảnh - Ngọc Ánh

Đã tiếp cận 156 người NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ mẫu ảnh | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc nhà hàng | tuyển dụng model | nữ | 1998 | độc thân

có kinh nghiệm làm mẫu ảnh

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất